top of page

Veebilehtede Sisu

Kellele?

Loome veebilehtede sisu kõigile soovijatele, kes soovivad olla internetis paremini nähtavad. 

Kuidas?

Olemasoleva materjali organiseerimine - Vaatame üle olemasolevad tekstid ja muud materjalid, mis veebilehel olemas on. Vajadusel teeme tekstides parandused ja täiendame olemasolevaid tekste. Saame ülevaate ettevõtte poolt pakutavast tootest või teenusest.

Lisainfo kogumine - Kui tuvastame, et olulist infot on kodulehelt puudu, siis küsime kliendilt lisainfot, et ettevõtte kodulehel olev info oleks lihtne, selge ja informatiivne.

 

Sihtrühma analüüs - Selgitame välja, kellele ettevõtte toode või teenus suunatud on. Erinevatel sihtgruppidel on erinevad väärtused, vajadused, uskumused ja soovid. Kaardistame sihtgrupi ning kodulehele teksti loomisel lähtume sellest, kellele täpselt pakutav toode või teenus suunatud on.

 

Eesmärgi seadmine - Igal tekstil on erinev eesmärk. Kas Teie sooviks on brändi tuntuse kasvatamine, uute klientide leidmine või müügi suurendamine? 

Kirjutame! - Kogutud materjali koondame lihtsaks ja kokkuvõtvaks ning läbimõeldud tekstiks, mida armastavad nii Teie kliendid, kui ka interneti otsingumootorid.

Konsultatsioon kliendiga ja vajadusel täiendavad parandused - Keegi ei ole täiuslik. Pärast tellimuse täitmist vaatab klient loodud sisu üle ning annab meile tagasisidet. Kui on vaja muudatusi teha, siis viime need sisse. Eesmärgiks on pakkuda paremat teenust, kui oleksite osanud oodata.

Miks?

Parem nähtavus interneti otsingumootorites - Korralikult läbimõeldud ja üles ehitatud veebilehe sisu aitab Teie ettevõtet paremini leida. Konkurentide edestamine otsitulemustes aitab leida rohkem kliente.

Brändi tuntuse kasvatamine - Kui soovite, et Teie brändi tuntus kasvaks, siis on parim viis luua veebilehe sisu, mis jätab Teist professionaalse mulje.

 

Suurem "liiklus" kodulehel - Rohkem külastajaid = rohkem potentsiaalseid kliente.

 

Võimalus jagada olulist informatsiooni - Kui inimesed jõuavad Teie veebilehele, siis on neil ilmselt soov saada rohkem infot Teie poolt pakutava toote või teenuse kohta. Siin on hea võimalus pakkuda kliendile lahendus tema probleemile ja edestada konkurente. 

Müügi kasvatamine - Korraliku veebilehe sisu abil on võimalik müüki kahekordistada. Selleks loome sisu, mis kutsub klienti tegutsema. Muudame veebis sirvijad maksvateks klientideks ning suurendame Teie käivet.

bottom of page