top of page

Tekstide Toimetamine

Kellele?

See teenus sobib kõigile, kellel on vaja oma teksti kolmandatele isikutele edasi anda. Vaatame teksti üle ning vajadusel parandame vead ja muudame teksti lihtsasti mõistetavaks.

Kuidas?

Võtame vastu kliendi sisendi - Vaatame üle olemasolevad tekstid ja muud materjalid, mille toimetamist klient soovib.

Sisendi korrastamine - Kliendi poolt edastatud teksti seadmine loogiliseks tervikuks. Igas tekstis peaks sisalduma loogiline ülesehitus, mis muudab teksti lihtsasti mõistetavaks.

 

Keelekorrektuur - Kui tekstis esineb kirjavigasid, siis parandame vead.

Konsultatsioon kliendiga ja vajadusel täiendavad parandused - Keegi ei ole täiuslik. Pärast tellimuse täitmist vaatate loodud sisu üle ning saate anda meile tagasisidet. Kui on vaja muudatusi teha, siis viime need sisse. Eesmärgiks on pakkuda Teile paremat teenust, kui oleksite osanud oodata.

Miks?

Ettevõtte tõsiseltvõetavus - Väldime olukorda, kus ettevõtte poolt esitatud tekstides esineb lihtsaid kirjavigasid või faktivigasid. Jätame läbi toimetatud tekstide professionaalse mulje.

Parem suhe ettevõtte ja kliendi vahel - Teksti loomisel vaatame üle ka teksti tooni ning vastavalt teksti lugejale aitame teksti tooni muuta kas ametlikuks või sõbralikuks. Soovime, et kahe osapoole vahel säiliks kas professionaalne või sõbralik suhe. 

 

Selgem eneseväljendus - Aitame luua loogilise ja lihtsastimõistetava teksti. Oluline on, et tekstis ei oleks üleliigset "õhku", mis lugejale midagi ei anna ja muudab teksti pikaks ja lohisevaks. 

bottom of page