top of page

Sotsiaalmeedia
Postitused

Kellele?

Ettevõtted, kellel on jälgijaskond sotsiaalmeedias. Aitame luua sotsiaalmeedia postitustele teksti, mis kutsub olemasolevaid ja uusi kliente Teie postitustele reageerima.

Kuidas?

Nutikas tekst - Loome teksti, mis tõmbab tähelepanu ja kõnetab soovitud sihtrühma.

Märksõnade otsing - Selgitame välja, millised on toodet või teenust iseloomustavad märksõnad ning lisame postitusele asjakohased teemaviited ehk hashtagid.

 

Kirjutame! - Kirjutame sotsiaalmeedia postituse, mis kõnetab lugejat ja arvestab ka sotsiaalmeedia algoritmidega. Postituse eesmärgiks on tekitada lugejal huvi pakutava toote või teenuse vastu. Pakume vajadusel omalt poolt idee visuaalse lahenduse osas.

 

Konsultatsioon kliendiga ja vajadusel täiendavad parandused -  Keegi ei ole täiuslik. Pärast tellimuse täitmist vaatab klient loodud sisu üle ning annab meile tagasisidet. Kui on vaja muudatusi teha, siis viime need sisse. Eesmärgiks on pakkuda paremat teenust, kui oleksite osanud oodata.

Miks?

Sihtrühma mõjutamine - Läbi sihtrühma mõjutamise leiame uued potentsiaalsed kliendid. Oluline on, et postituse lugeja suhtestuks loodud sisuga.

Brändi tuntuse laiendamine - Kui postitus kõnetab lugejat siis on läbi erinevate tegevuste võimalik jõuda ka postituse lugeja tutvusringkonnani.

 

Kampaaniateks valmistumine - Enne korraldatavat kampaaniat on võimalik kliente selleks juba ette valmistada, et kampaania õnnestuks suurema tõenäosusega.

 

Müügi kasvatamine -  Kvaliteetsed sotsiaalmeedia postitused aitavad kasvatada pakutava toote või teenuse müüki.

bottom of page