top of page

CV Koostamine

Kellele?

Kõigile, kes on aktiivselt tööd otsimas või kes soovivad lähitulevikus asuda uut töökohta otsima. Vaatame üle Teie olemasoleva CV ning aitame koostada CV, mis on sisukas ja meeldejääv.

Kuidas?

Vaatame üle olemasoleva CV - Vaatame üle olemasoleva CV ja võtame sealt välja sisendi, mida saab uue CV loomisel kasutada.

CV täiendamine - Küsime kliendilt lisaküsimusi, mille abil saame CV-d täiendada.

 

Keelekorrektuur - Kui CV-s esineb kirjavigasid, siis parandame vead.

Motivatsioonikirja loomine - Loome motivatsioonikirja, mis kõnetab tulevast tööandjat.

Konsultatsioon kliendiga ja vajadusel täiendavad parandused - Keegi ei ole täiuslik. Pärast tellimuse täitmist vaatate loodud CV üle ning saate anda meile tagasisidet. Kui on vaja muudatusi teha, siis viime need sisse. Eesmärgiks on pakkuda Teile paremat teenust, kui oleksite osanud oodata.

Miks?

Ajakohane info - Olete käinud mõnel põneval koolitusel? Alustanud mõne uue hobiga? Mõistlik on CV hoida värskena, et oluline sisend ei jääks CV-st välja.

 

Suurem võimalus osutuda valituks - Kui CV on kirjutatud õigesti, suurendab see võimalust osutuda valituks ning saada soovitud töökoht.

Professionaalne mulje - CV esitamine on küll vaid esimene samm soovitud töökohale saamiseks. Kui esitatud CV ei ole hästi kirjutatud, loogiline ja professionaalne, siis on tõenäosus ametikohale saada kaduvväike.

 

Kõrgem palk - CV aitab kandideerijal end müüa. Kui CV on korrektselt koostatud ja seal on toodud välja kogu oluline info, siis aitab see end paremini müüa ning küsida kõrgemat töötasu.

Palgainfo Agentuur ja CV Keskus on teinud 2019. aastal palgauuringu. Selle kohaselt on kõrgem palk neil, kes tihedamini töökohta vahetavad. Me ei propageeri töökoha vahetamist vaid palga pärast, kuid kui Teil on soov töökohta vahetada, siis on abiks sisukas CV, mis aitab soovitud töökohta saada.
https://www.err.ee/906711/tookoha-vahetus-tagab-enamasti-korgema-palga

bottom of page